Konkurrensen om de mest exklusiva lägenheterna i projektet Middelthunet är hård. De senaste veckorna har de dyraste bostäderna sålts i rask takt – med nordiskt prisrekord som följd. Projektet Middelthunet uppförs i centrala Oslo i direkt anslutning till den grönslande Frognerparken. Idag finns det få,...