Afa Fastigheter och ByggVesta delar det samägda bolaget Grön Bostad

Efter 10 års gemensamt ägande delas det samägda fastighetsbolaget Grön Bostad upp mellan ägarna Afa Sjukförsäkringsaktiebolag (via Afa Fastigheter) och ByggVesta. Grön Bostad har funnits sedan 2011 och totalt har 4 000 gröna hyresrätter och studentbostäder utvecklats på attraktiva adresser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Uppsala och Linköping.

Grön Bostads affärsidé var att äga och förvalta hållbara och miljövänliga fastigheter i tillväxtorter där hyresgästerna ska erbjudas kvalitativt boende. Bolaget var bland de första i Sverige att utveckla hållbara bostäder i stor skala med säkra metoder.

Delningen av bolaget kommer att göras successivt under 2021 där fastighetsbeståndet kommer att delas mellan ägarna.

ByggVesta har sedan starten förvaltat fastigheterna i Grön Bostads portfölj och kommer att fortsätta göra det även för det bestånd som Afa Fastigheter tar över efter delningen av fastighetsportföljen. Varumärkesnamnet Grön Bostad kommer fortsatt att ägas av ByggVesta.

– Vi på ByggVesta är på en fantastisk resa och vårt ansvarstagande som långsiktig fastighetsägare och stadsutvecklare står oförändrat. Delningen görs för att kunna utveckla hyresrättsmarknaden, städerna där vi finns, våra hus och vårt ägande på ett stabilt och lönsamt sätt även framgent, säger Jenny Jonsson, VD på ByggVesta.

– Vi har varit mycket nöjda med vårt samarbete med ByggVesta och vårt innehav i Grön Bostad men nu är det dags att gå vidare och hitta nya affärsmöjligheter, säger Anna Berfenstam på Afa Fastigheter.