Brinova förvärvar och tillträder bostadsfastighet i Skurup

Brinova Fastigheter AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet, Skurup Tell 13. Fastigheten som är belägen i de centrala delarna av Skurup, består av 22 hyresbostäder. Bostäderna är belägna på attraktivt läge nära Skurups station. Tillträde sker omgående.

Fastigheten Skurup Tell 13, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 1 245 kvm, har ett hyresvärde om 1,4 Mkr och förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 20,7 Mkr.

Brinova har redan närvaro i Skurup genom två nybyggda bostadsfastigheter, Skurup Passaren 1 och Pennan 1, totalt 65 hyresbostäder där inflyttningen sker etappvis under juni till september.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet och tillträdet:

”Fastigheten blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i Skurup. Brinova breddar sin närvaro i Skurup där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro.”