Castellum och Serneke logistiksatsar i Helsingborg

Helsingborg är redan en av landets ledande logistikstäder. Nu befästs den positionen ytterligare genom etablerandet av två nya byggnader om sammanlagt 22 000 kvadratmeter på bästa läge i Långeberga, invid E6:an.