Catena förvärvar logistikfastighet i Linköping för 206 Mkr

Catena förvärvar en modern och effektiv logistikfastighet i Linköping. I fastigheten är livsmedelsföretaget Scan Sweden hyresgäst.

Förvärvet av fastigheten Glasblåsaren 14 sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 206 Mkr efter avdrag för latent skatt. Säljare är fondförvaltningsbolaget Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Fastigheten, som är byggd 2009, har en tomtareal om cirka 22 000 kvm och en uthyrningsbar yta om 9 640 kvm. Större delen är kyllager och 2 180 kvm utgörs av ett höglager med 20 meters takhöjd. Det beräknade driftsöverskottet uppgår till 10,7 Mkr och fastigheten är fullt uthyrd med en kvarvarande hyrestid om 12 år. Det geografiska läget längs med det stora transport- och godsflödet mellan Malmö, Göteborg och Storstockholmsregion innebär ett utmärkt logistiskt läge.

– Catena äger sedan tidigare flera fastigheter i Linköping, med förvärvet växlar vi nu upp ytterligare vid denna viktiga nod i det logistiska nätverket. Att vi dessutom etablerar en relation med Scan, som är en stabil hyresgäst inom ett segment där vi redan har mycket kunskap och erfarenhet, hoppas vi leder till ett långt och givande samarbete framöver, säger Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm på Catena.

Hyresgästen Scan är en av den svenska livsmedelsbranschens största aktörer. Linköping och den aktuella anläggningen utgör Scans centrum för nationell distribution – fastigheten ligger dessutom i anslutning till en av Scans egna produktionsanläggningar på Tornby industriområde.

Catena tillträder fastigheten den 31 augusti. Detaljplanen medger möjligheter för framtida byggnation på fastigheten.