CELLINK etablerar sig i Entré Kallebäck

CELLINK kommer som första hyresgäst att hyra 4 600 kvm i Entré Kallebäck, Wallenstams kommersiella fastighet i Kallebäcks Terrasser. Det är ett fantastiskt kontorshus med många möjligheter och ett strategiskt läge med utsikt över Göteborg. I och med CELLINKs stora förhyrning blir de ankarhyresgäst och tongivande för hela fastigheten.

Fastigheten är under färdigställande och CELLINK flyttar in successivt i de nya ytorna med start i januari 2022.

– Vi är väldigt glada att välkomna CELLINKs verksamhet för Bioprinting till oss i Kallebäck. CELLINK är ett framgångsrikt bolag inom biokonvergens som växer och vi ser mycket fram emot att vara en del i deras fortsatta tillväxtresa, säger Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam.

– Just nu befinner sig CELLINKs verksamhet för Bioprinting i en spännande utvecklingsfas. Entré Kallebäck möjliggör att vi kan samlokalisera vår innovativa verksamhet under ett och samma tak – från forskning & utveckling via produktion och sälj. Detta innebär sömlös integration i lokaler som är anpassade efter våra specifika behov. Vi ser fram emot att sätta Kallebäck på kartan som en innovationshub och nav för biokonvergens och life science, säger Cecilia Edebo, vd för CELLINKs verksamhet för Bioprinting. 

Entré Kallebäck byggs enligt Green Building och kommer att vara självförsörjande på förnybar energi. Egenproducerad vindkraftsel tillsammans med 1 000 kvadratmeter solcellsmoduler bidrar till en klimatsmart vardag för kontorshyresgästerna. Solcellsproduktionen kommer också att generera närproducerad el till laddningsplatserna i fastighetens garage.

Fastigheten ligger i Wallenstams stadsutvecklingsprojekt Kallebäcks Terrasser där det nu pågår nybyggnation av 975 hyreslägenheter. På sikt kommer Kallebäcks Terrasser, förutom Entré Kallebäck, att omfatta 1 800 nya hem samt ett lokalt torg med restauranger, caféer och närservice. Dessutom innehåller stadsutvecklingsprojektet även en skola och förskolor. Området har bästa läge nära kommunikationer, staden och naturen. De första bostadshyresgästerna välkomnas till sina nya hem under hösten 2021.