E/S-A Arkitekter och Aros Bostad fortsätter arbetet med Fabriksparken

Sommaren 2020 vann projektet Fabriksparken, Alpha 1 ”Årets byggnad i Sundbyberg”. Ett projekt som E/S-A Arkitekter ritat och tagit fram tillsammans med Skandia Fastigheter, Frank projektpartner och Serneke. Tillsammans med Aros Bostad har arkitektbyrån nu påbörjat arbetet med nästa etapp – Tråden 1 och 2, som de kallar för T1 och T2. Kvarteret omfattar omkring 180 lägenheter och 4 radhus.

Vi besöker Fabriksparken tillsammans med en av arkitekterna bakom projektet, Therese Dernbrant. På en promenad runt kvarteret berättar Therese om tankarna som legat till grund för T1 och T2.

Bilderna visar hur projektet såg ut vid bygglovsansökan 2018.

Kan du berätta om de genomgående idéerna för Fabriksparken?

– Vår ambition med hela projektet, både Alpha 1 och T1 och T2, har varit att berätta en historia om fabriksområdet som tystnade, fick stå kvar och lät människor flytta in. Husen i T1 och T2, precis som alla hus i Alpha 1, har även en stark identitet. Varje hus har ett namn som berättar sin egen historia: Fabriken, Verkstaden, Blocket och Gavelhuset för att nämna några, berättar Therese.

Promenaden tar avstamp på Vasagatan som idag mestadels kantas av byggnader i rött tegel.

Hur har ni arbetat för att de kommande byggnaderna ska samspela med den befintliga omgivningen på Vasagatan?

– De nya huskropparna som ska vetta mot Vasagatan kallas för Fabriken och har inspirerats av estetiken på de befintliga röda tegelhusen på andra sidan gatan. Det skapar ett samspel mellan de två sidorna i gaturummet och skvallrar om områdets historia.

– Huset får även en knäck som bildar ett torg i mötet mellan det redan färdigställda kvarteret Alpha 1 och kommande kvarter T1 och T2. Tanken är att torget ska bidra med en välkomnande känsla där besökaren bjuds in till stråket mellan de två kvarteren.

Promenaden fortsätter till andra sidan av kvarteret, Löfströms allé. De befintliga byggnaderna längst gatan varierar i material, uttryck och arkitektur.

Hur har ni tänkt kring de kommande byggnaderna på Löfströms Allé?

– Den variation som finns på de befintliga husen på Löfströms allé ville vi ta med oss in i det nya kvarteret, fortsätter Therese. Material som tegel och plåt i olika kulörer och en variation i volym och fönstersättning speglar och pratar med husen på andra sidan gatan.

När vi har gått runt kvarteret avslutar vi med att gå in på gården för att kika på platsen där radhusen kommer att stå.

Nu tittar vi på platsen där Verkstaden kommer att stå, kan du berätta lite om den?

– Absolut. Utöver flerbostadshusen som vi redan pratat om får kvarteret även 4 radhus i en länga. Radhusen kommer att ha tre våningar med takterrass och gestaltningen knyter an till kvarterets industriella historia. Bottenvåningen på Verkstaden kommer ansluta till den lummiga innergården mellan husen och på andra sidan gatan återfinns de redan färdigställda radhusen, Godsterminalen, i Alpha 1.

Jag vet att ni har funderat mycket på de sociala ytorna – kan du berätta lite om det?

– Precis, sociala ytor är viktiga för att skapa förutsättningar i miljön för att människor ska må bra. Vårt mål är att utforma livsmiljöer som är tillgängliga, anpassningsbara och förändringståliga. Det kan handla om att exempelvis skapa platser för umgänge, trygga gemensamma miljöer och möjlighet till avskildhet och avkoppling. I Fabriksparken värnar vi om den sociala hållbarheten genom att innergårdar, takterrasser och torg har utformats för att främja möten i välkomnande miljöer där mat och umgänge står i fokus.

Innan vi avslutar promenaden så skulle jag vilja prata lite om lägenheterna och vilka arkitektoniska kvalitéer prioriteras. Kan du berätta lite om det?

– I lägenheterna prioriteras bland annat rymd och ljus. Köken får till exempel en central placering i lägenheterna, vilket skapar en härlig rymd genom en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Fönster i två väderstreck ger fina siktlinjer och mycket ljusinsläpp. Genom fönstren kommer man även skymta kvarterets karaktäristiska tegelfasader på de kringliggande husen.

En typlägenhet, Fabriksparken T1/T2. 

– Förutom de gemensamma takterrasserna som jag nämnde tidigare så får många av lägenheterna också egna terrasser, för tid med nära och kära i sin egen oas, avslutar Therese.