Gelba förvärvar Julmyra Horse Center

I och med förvärvet av Julmyra Horse Center (JHC) blir Gelba huvudägare i en av Sveriges främsta träningsanläggningar för travsport. Övriga ägare är Domarbo Skog AB, med familjen Wall som tongivande aktör och Peter Eriksson från Molnebo Gård. Genom den nya huvudägaren säkerställs kompetens och resurser för att utveckla och bygga ut JHC.

Geir Pedersen, tidigare huvudägare kommer fortsätta som vd i bolaget, kvarstår som mindre ägare och kommer tillsammans med Peter Eriksson ansvara för den operativa driften.

– Bakgrunden till den ägarförändring vi nu genomför är att stärka bolaget, säger Geir Pedersen, vd JHC. Genom detta får vi de resurser som krävs för att göra JHC till Sveriges största och bästa anläggning för träning av travhästar.

JHC har för närvarande boxplatser för ca 225 hästar men målet är att kunna ta emot upp mot 500 hästar. JHC:s nära granne, Molnebo Gård som har fokus på inkörning av ettåriga travare kommer ha en kapacitet upp mot 100 ettåringar till inkörning, vilket innebär en samlad kapacitet att kunna ta emot ca 600 hästar. Detta är unikt i Sverige och kommer ge i första hand Solvalla men också Svensk Travsport ett betydligt hästunderlag i framtiden.

– Julmyra har med sitt unika läge mitt i Sverige, nära både Stockholm, Arlanda och Solvalla alla förutsättningar till att bli en av Sveriges mest framgångsrika travträningsanläggningar, säger Leif West vd Gelba. Vår samlade kompetens inom gruppen innebär dessutom goda förutsättningar att utveckla verksamheten affärsmässigt på ett mycket positivt sätt.

JHC vill i samarbete med Solvalla kunna erbjuda seriösa tränare ett helhetskoncept som gör det möjligt att satsa på sin sport och träna under mycket fördelaktiga förhållande året om.