Ingen risk för överhettning på bostadsmarknaden i Finland

Bostadsmarknaden i Finland riskerar inte att överhettas, även om prisnivån på bostäder har stärkts i hela Finland och priserna inom vissa områden har stigit ganska kraftigt under det gångna året. Sett över hela landet har bostadsprisernas utveckling varit betydligt måttligare i Finland än i de övriga nordiska länderna.

– I många bostadsområden i stora och medelstora städer har den stora efterfrågan på bostäder gjort att priserna har stigit till och med orimligt mycket på kort sikt. Prisutvecklingen kommer dock att lugna ner sig när vi har coronan bakom oss och konsumenterna åtminstone tillfälligt börjar visa intresse för något annat än det egna boendet och hemmet, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem. – Statistiskt sett kommer vi kanske till och med att få se en tillfällig prisnedgång, även i enskilda stadsdelar i exempelvis Helsingfors och Esbo där bostadshandeln nu går het.

– De som har köpt en bostad till ett högt pris bör vara förberedda på en viss prisjustering nedåt, om de har för avsikt att sälja sin bostad inom de närmaste två åren. Det kan ta en tid innan den allmänna prisutvecklingen når samma prisnivå som bostäderna nu har legat på.

– De kraftiga prisuppgångarna har skett mikrogeografiskt, dvs. i vissa bostadsområden inom orter. Detta gäller attraktiva områden där efterfrågan har varit exceptionellt stor och utbudet mycket litet. I dessa områden betalar köparna mer än det begärda priset för bostäderna, och en köpare hittas vanligen redan före den första visningen, säger Rantanen. – I överhettade områden finns det köpare som har mer spelrum i sin ekonomi och möjlighet att investera mer i sitt boende. 

– När världen öppnas igen är finländarna kanske inte längre villiga att investera lika mycket i ett nytt hem och boendet som nu, utan vi vill hellre lägga våra pengar och vår tid på andra saker i livet, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen. – Framöver när många återvänder till sina arbetsplatser och slutar att jobba på distans helt eller åtminstone delvis, är behovet av ett nytt hem och extra kvadratmeter kanske inte längre lika stort.

Ökningen av bostadspriserna avtar när utbudet ökar

– Antalet nybyggda och begagnade säljobjekt på Etuovi var som lägst i januari. Nu har utbudet så sakteliga börjat öka. Också detta bromsar upp prisstegringen, säger Rantanen.

– Även i utbudet av nybyggen har det skett en avsevärd ökning. Mellan juni och december i fjol sjönk antalet nybyggda objekt med hela 41,9 procent. I mars fanns det 11 364 nya bostäder till försäljning på Etuovi, vilket är 78,9 procent mer än i december. 

– Trots Byggindustrins mycket pessimistiska prognoser för ett år sedan har många byggherrar vågat inleda planering och byggen av nya objekt, och åtgången på dem har också varit god, säger Rantanen.

– Anmärkningsvärt är också att marknadsföringstiden för säljobjekt har blivit betydligt kortare på ett halvår. Enligt Etuovis statistik var marknadsföringstiden i genomsnitt 78 dygn i september förra året, medan den i mars och april i år var 41 dygn, säger Rantanen. 

– Allt fler städer i Finland ligger nu på plus när det gäller antalet bostadsaffärer. Utanför huvudstadsregionen och dess kranskommuner såldes hela 32,9 procent fler begagnade bostäder i januari–april än under samma tid i fjol. I huvudstadsregionen har ökningen varit 23,9 procent och i kranskommunerna 27 procent. Mars var en toppmånad för bostadsaffärer överallt, särskilt i fråga om begagnade höghuslägenheter.

Nu är bästa möjliga tidpunkt att sälja

– Även bostädernas prisutveckling var positiv i nästan alla våra städer i februari–april jämfört med för ett år sedan. Till exempel i Åbo har kvadratmeterpriserna stigit med 7,8 procent, i Tammerfors med 12,6 procent och i Uleåborg med 13,5 procent. I alla stora städer, exklusive Helsingfors, har kvadratmeterpriserna stigit med 5,5 procent, säger Rantanen. – Även i Helsingfors har kvadratmeterpriserna stigit under årets första kvartal, med 7,4 procent. Enbart i mars steg kvadratmeterpriserna i huvudstadsregionen med 6,5 procent jämfört med i fjol.

– Jag tror att bostadshandeln kommer att avta tillfälligt när vi har coronan bakom oss. Utbudet ökar och försäljningstiderna blir längre igen. Redan det kommer att bromsa upp prisutvecklingen, förutspår Rantanen. – När det gäller unika säljobjekt och populära bostadsområden kommer priserna att förbli höga, oavsett vad som händer med den totala marknaden. Skillnaderna mellan olika områden inom städerna kan förbli stora. 

Källor: 
Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen KVKL:s prisuppföljningstjänst (Hintaseurantapalvelu, HSP)
Alma Mediapartners Oy:s informationstjänst för bostadsmarknaden (Asuntomarkkinoiden tietopalvelu)