K-Fastigheter i samarbete för att utveckla fastighet i Haninge

K-Fastigheter och två samarbetsparter, Innovation Properties och Borohus, har bildat ett bolag för att gemensamt utveckla fastigheten Ramsdalen 3:1 i Haninge kommun. Det nybildade bolaget kommer att utveckla en detaljplan för byggrätter.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), Innovation Properties och Borohus har bildat ett gemensamägt bolag med syfte att utveckla fastigheten Haninge Ramsdalen 3:1 i Haninge kommun. Tomtarealen uppgår till drygt 72 000 kvadratmeter och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 9 mkr.

”Fastigheten ligger fint i Källtorp mellan Vendelsö och Vendelsömalm, vid ett befintligt villa- och skogsområde. Tillsammans med våra partners i detta projekt ska vi utveckla tomten och detaljplanen till ett bostadsområde med blandad bebyggelse”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

”Vi är stolta över att kunna bygga vidare på vårt redan starka samarbete mellan K-Fastigheter och verksamheten inom Mjöbäcks och Borohus”, kommenterar Göran Nergården, ordförande i Borohus AB.

”Vi ser fram emot startskottet på ett fint och givande samarbete med K-Fastigheter, ett bolag med samma värderingar som vi, vilket bådar gott för framtiden”, kommenterar Kristian Wahlberg, ordförande i Innovation Properties.