Beviljat bygglov i centrala Sundbyberg

Byggnads- och tillståndsnämnden har fattat beslut om att bevilja Balder bygglov för ett nytt bostadskvarter i centrala SundbybergOmrådet kommer förtätas med både nya bostäder och verksamhetslokaler.Platsen, kvarteret Basaren 1, är för många stockholmare känd för den legendariska nattklubben Grand Garbo som en gång huserat här.

”Den nya bebyggelsen läker ihop Landsvägens gaturum som får karaktären av en stadsgata. Den nya framflyttade bebyggelsen med sina generösa butikslokaler och skyltfönster ger förutsättningar för ett rikare stadsliv med mycket att uppleva när man går längs Landsvägen”, säger David Johansson, Regionansvarig Fastighetsutveckling på Fastighets AB Balder.

Förslaget omfattar 65 nya bostadsrätter i blandade storlekar med allt från smarta studiolägenheter på 1 rok, med närmare 4 m i rumshöjd, till större lägenheter på 5 rok. På taket kommer det finnas en gemensam takterrass som alla boende kan njuta av och i bottenvåningen gör vi plats för restauranger och butiker.

Den nya byggnaden uppförs med trästomme och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär höga krav på exempelvis energianvändning, innemiljö och materialval. I alla Balders projekt är hållbarhet en viktig fråga, både när det gäller att bidra till mindre miljöpåverkan och att bidra till ökad social hållbarhet.

Produktionsstart sker i augusti och säljstarten senare i höst. Inflyttning sker preliminärt hösten 2023.