Markförsäljning i Lockarp ger 500 nya arbetstillfällen

500 nya jobb skapas när Malmö stad säljer fastigheten Bolaget 1 till fastighetsbolaget Castellum.
Under tisdagen gav Malmö stads tekniska nämnd klartecken till affären, som gör det möjligt för Castellum att här uppföra 
ett logistikcentrum för uthyrning till företaget Budbee.

Fastigheten Bolaget 1 ligger inom detaljplan 5466 i Lockarp utanför Yttre Ringvägen i södra delen av Malmö. Området omfattar 1,7 hektar byggklar mark avsedd för särskilt verksamhetsområde med logistik- och kontorsfunktioner.

Castellum avser att bygga och förvalta en industri- och kontorsbyggnad för uthyrning till företaget Budbee som är ett techbolag som arbetar med logistiklösningar för främst hemleverans av e-handel.

Försäljningen och etableringen möjliggör för cirka 500 arbetstillfällen av terminalanställda och chaufförer. I avtalet ingår en överenskommelse om social hållbarhet i projektet med Castellum.

Köpesumman för tomten är 25 miljoner kronor. Tillträdesdatum är 1 juli 2021.

– Det här är bra för Malmöborna och för hela regionen. För Malmös del har vi de senaste åren sett en kraftig tillväxt inom tjänsteföretag, besöksnäringen och i den offentliga välfärden. Just logistik är en bransch som vi i kommunen har pekat ut som särskilt prioriterad för att växa. Det finns många arbetslösa Malmöbor som förhoppningsvis kan hitta arbete i det här nya området. Jag är väldigt glad åt företagens satsning, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

– E-handeln växer stadigt och som en effekt av Coronapandemin ser den bara ut att öka. Det är mycket positivt att en aktör inom denna framtidsbransch etablerar sig i Malmö och som med 500 nya arbetstillfällen bidrar till stadens långsiktiga tillväxt, säger Håkan Linné (L), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

– Utöver Castellums åtaganden har arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans med Budbee inlett ett samarbete angående rekryteringsprocessen, berättar, Julia Källquist, projektledare på fastighets- och gatukontoret.