Michael Berglin utses till VD för Serneke Group

Styrelsen i Serneke Group har utsett Michael Berglin till VD och koncernchef. Michael har sedan februari i år haft rollen som tillförordnad VD och tillträder sin permanenta roll omgående.

Beslutet kring VD-posten i Serneke Group har föregåtts av en omfattande och grundlig rekryteringsprocess. Styrelsen anser att Michael Berglin är den mest lämpade kandidaten att leda Serneke Group i den förändringsprocess som bolaget nu genomgår.

Michael Berglin har varit anställd i Serneke sedan 2012 och har tidigare haft rollen som vice VD.