Nivika förvärvar selfstoragefastighet av Merx Fastighets AB

Nivika Fastigheter AB (publ) bedriver selfstorageverksamhet i dotterbolaget Mitt Lager sedan 2016 och har idag 11 anläggningar runt om i södra Sverige.Anläggningarna ligger antingen centralt placerade, eller utmed huvudleder i orterna och är lättillgängliga.
 
Som ett led i den fortsatta utvecklingen för Mitt Lager förvärvar Nivika, av fastighetsbolaget Merx Fastighets AB, fastigheten Tingstadsvassen 24:10 i Göteborg. Det är en strategisk investering för Mitt Lager, som tidigare har anläggningar längs kusten norr om Göteborg, som med denna affär tar klivet in i Göteborg.Tingstadsvassen 24:10 färdigställdes så sent som 2017 och omfattar idag knappt 6 000 kvadratmeter bestående av kontor, höglager och hyrförråd för privatpersoner samt företag. Driftsbolaget Merx Storage AB ingår i transaktionen, anläggningen skall framåt utökas ytterligare med 3 450 kvadratmeter hyrförråd. Utbyggnaden kommer, i den existerande höglagerdelen, ske i etapper. Avsikten är att verksamheten på sikt kommer att integreras med Mitt Lager.

Niclas Bergman, VD för Nivika kommenterar;

”Förrådsfastigheten kommer att bli den största och mest centrala anläggningen i Göteborg med sitt läge mitt på Ringön. En lättillgänglig förrådsfacilitet för alla de som flyttat in och skall flytta in vid Backaplan, Kville, Wieselgrensplatsen, Karlastaden, Södra Älvstranden och i Centralen-området.”