Nivika utökar sin gröna obligation med SEK 150 miljoner

DCIM\100MEDIA\DJI_0087.JPG

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) emitterade i maj 2021 ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om SEK 500 miljoner med förfall i september 2024 och ISIN SE0015949631. Bolaget har nyligen utökat obligationslånet med SEK 150 miljoner (till totalt SEK 650 miljoner) inom ramen på SEK 800 miljoner. Emissionen gjordes till en kurs om 101,75% av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter till första möjliga inlösendag. Emissionslikviden från de ytterligare obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.