Ny strategi för Peberholm ska bevara biologisk mångfald

Träd och buskar har för första gången röjts varsamt på delar av Öresundsförbindelsens konstgjorda ö Peberholm. Øresundsbrons fokus är att säkra en stark biologisk mångfald och samtidigt låta det mesta av ön fortsätta utvecklas helt naturligt.  

– Om vi fortsätter med strategin att låta naturen sköta sig själv finns det en risk att Peberholm förlorar en del natur som ska skyddas. Vi kompletterar därför den tidigare strategin med naturvårdande insatser på knappt en tiondel av öns areal, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron. 

Muddringsmassorna från förbindelsens tunnelbygge användes för att etablera den konstgjorda ön i slutet av 90-talet, och sedan dess har naturen på Peberholm framgångsrikt fått sköta sig själv utan inblandning av mänsklig hand.  

Strategin visade sig vara lyckad och det dröjde bara några år innan den grusiga platsen fylldes av ett imponerande växt- och djurliv. Växtfynden på Peberholm kan räknas till omkring 600, och ungefär 30 fågelarter häckar på Peberholm. Men på senare tid har årliga inventeringar visat en tillbakagång bland vissa arter, däribland den grönfläckiga paddan och tärnor. 

– Vissa fåglar som trivs i öppna områden har lämnat ön och vi kan se att den ökade vegetationen slår ut vissa växter. I grunden är det en naturlig utveckling när det blir mer igenvuxet. Men vi vill samtidigt behålla en hög diversitet av biotoper och därmed en stark biologisk mångfald, säger Ulla V. Eilersen, säkerhets- och miljöchef på Øresundsbron.  

Till brons 20-årsjubileum i fjol analyserades Peberholms utveckling och resultatet ligger till grund för beslutet. Den nya inriktningen är att bevara den ursprungliga strategin att låta naturen ha sin gång på Peberholm, men samtidigt utföra varsamma naturvårdsinsatser på inledningsvis 10 av öns 130 hektar. I våras röjdes bland annat en del havtorn, pil och björk på ön. 

– Vi har lärt oss mycket om hur naturen utvecklas i konstgjorda miljöer och vill fortsätta det arbetet, men vi bedömer att mindre naturvårdsingrepp på ön stärker möjligheterna att upprätthålla den fina utvecklingen på Peberholm, säger Bengt Hergart. 

Øresundsbro Konsortiet tillsätter också en oberoende expertgrupp som får i uppdrag att framöver följa utvecklingen på ön ännu mer strukturerat.  

– Vi är tacksamma för deras starka engagemang för Peberholm under många år, och värdesätter all deras kunskap om botanik, fåglar och insekter. Gruppen ges tillgång till Peberholm och varje år tar vi del av deras utlåtanden och rådgivning för öns bästa, säger Ulla. V Eilersen.