Nya möjligheter med sensorer i samarbetet Horisont

Fyra energi- och stadsnätsbolag har ingått ett samarbete kring Internet of things, IoT, och tillsammans skapat varumärket Horisont.

– Det ligger helt i linje med vår verksamhet idag. Vi var tidiga med att bygga fiber för att skapa förutsättningar för Internet. Nu ska vi med hjälp av IoT skapa förutsättningar för ett ännu mer hållbart samhälle, säger Mats Palmérus, Ansvarsområdeschef Innovation och utveckling.

IoT är ett område som förväntas växa snabbt under de kommande åren. Möjligheten att med hjälp av sensorer både samla in information och styra utrustning skapar förutsättningar för ett smartare, säkrare och mer resurseffektivt samhälle.

Horisonts målsättning är att genom gemensam behovsbild, utveckling och samarbete med kunder vara en långsiktig och stabil partner i kundernas IoT-satsningar.

– Vi kan genom detta samarbete både spara pengar och samtidigt utveckla bättre tjänster genom att dela kunskap samt kostnad för systemutveckling och affärsutveckling inom IoT, säger Glenn Lunell, Affärs- och verksamhetsutvecklare på Jönköping Energi.

Vad är IoT?

hjälpmedel IoT är en förkortning av ”Internet of things”, översatt ”sakernas internet” på svenska. Namnet är ett samlingsbegrepp på tekniska prylar, verktyg, och sensorer som går att ansluta till internet. När man pratar om IoT är det inte främst datorer och mobiltelefoner man menar, utan snarare sådant som man annars inte ser som en uppkopplad pryl.

Exempel på tillämpningar inom IoT:

  • Mäta markfuktighet i planteringar och få indikation på när det är dags att vattna.
  • Information om inomhusmiljön i en fastighet, såsom buller eller dålig luft.
  • Temperatur i kyldisken.
  • Undvika kostnadskrävande ronderingar eller få information när en container flyttar sig.

Horisont består av Utsikt Bredband, Jämtkraft, Kumbro och Jönköping Energi.