Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Finland till ett värde om 149 MSEK

Nyfosa har förvärvat en portfölj med industri- och handelsfastigheter i de finska regionsstäderna Uleåborg och Hyvinge. Förvärvet uppgår till ett värde om 14,7 MEUR, motsvarande cirka 149 MSEK.

De fem moderna fastigheterna har en total yta om cirka 9 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 1,1 MEUR, motsvarande cirka 11,6 MSEK. Portföljen är belägen i regionsstäderna Uleåborg och Hyvinge och inhyser två etablerade hyresgäster, Soumen Autokauppa Oy (SAKA) och Soumen Autohoulto Oy (SAH), med främst bilförsäljningsverksamhet och -verkstäder. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 10 år och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Tillträde sker den 19 augusti 2021.

”Vi fortsätter arbetet med att bygga upp en bra portfölj på den finska marknaden. Detta förvärv ger oss moderna fastigheter i bra lägen med två väletablerade hyresgäster på långa hyresavtal”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD, Nyfosa.