Parkeringshus återvinner regnvattnet

Parkering Malmö vill bidra till hållbar stadsutveckling och bygger nu ett parkeringshus utöver det vanliga i Sege Park – med en stomme helt i trä. Parkeringshuset har högt satta hållbarhetsambitioner, och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus. Tillsammans med VA SYD och Malmö stad, genom EU-projektet REWAISE, byggs ett unikt system för att återvinna regnvatten i syfte att minska användningen av dricksvatten.

Det nya bostadsområdet Sege Park i Kirseberg, Malmö, ska vara en föregångare och ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Parkering Malmö är med och bidrar bl a genom att bygga ett parkeringshus i trä och genom att använda smarta lösningar för vattenanvändningen.

Parkering Malmö och VA SYD har tillsammans utvecklat ett system som kommer att ta tillvara regn- och dagvatten från framför allt parkeringshusets tak men också angränsande gator. Vattnet samlas i ett 100 m3 stort nergrävt dagvattenmagasin under parkeringshuset och kommer att användas för bevattning av husets växtväggar, eller vertikala trädgårdar som de kallas, som sammanlagt utgör en yta om 1 500 m2 på byggnadens fasader. Detta är ett exempel på innovativa lösningar som utvecklas och utvärderas inom projektet REWAISE. Syftet är att minska dricksvattenanvändningen och använda vatten på ett smartare sätt.

– De gröna fasaderna kräver stora mängder vatten för att hålla sig fina, och då är det jättebra att vi kan använda återvunnet regnvatten istället för dricksvatten, säger Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg på Parkering Malmö. Samtidigt kan vi hjälpa till att avlasta VA SYDs ledningsnät, så det här blir ett riktigt win-win-projekt.

– Vi vill skapa vattensmarta samhällen där vi använder rätt vattenkvalitet där den behövs mest. På så sätt kan vi minska förbrukningen av dricksvatten och jämna ut förbrukningstopparna, förbättra återvinning och använda resurser som annars går till spillo, säger Therese Jephson, strategisk projektledare för REWAISE på VA SYD.

REWAISE är ett innovationsprojekt som leds av VA SYD. Projektet testar nya innovativa lösningar för att minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett effektivare och smartare sätt. Partners i projektet är Parkering Malmö, VA SYD, Malmö stad, Lunds kommun, MKB, Lunds universitet, SLU, WIN Water och Sweden Water Research. Läs mer på www.vasyd.se/rewaise.