Regeringen sviker de som vill radonsanera sina hus

Tisdagen den 25 maj var det interpellationsdebatt i Sveriges riksdag mellan riksdagsledamot Larry Söder, som ställt interpellationen 2020/21:724 Anslaget till radonbidrag, och bostadsminister Märta Stenevi. Interpellationen gällde att radonbidraget för 2021 redan tog slut i mitten av april och Larry Söder efterfrågade åtgärder från bostadsministern.

-För 2021 har bidraget minskat, och vi ser effekterna av detta genom att bidraget redan är slut för 2021. Behovet är fortsatt stort och viktigt, och alla ansökningar som kommit in, och som fortsätter att komma in, under 2021 borde behandlas. Regeringen måste därför i detta läge tillskjuta mer pengar, sa Larry Söder under interpellationen.

Bostadsministern svarade att giftfria bostäder är viktiga och att det gjorts en satsning men nu är den slut, att beslutande myndigheten avgör när brytpunkten är samt att regeringen nu inväntar vad Boverket kommer fram till i sitt arbete.

Larry Söder ifrågasatte att det inte är rimligt att anslaget tar slut redan i april under dess dessutom sista år. Likaså lyfte Larry Söder att radonbidraget borde vara en långsiktig satsning över tid, inte enbart under ett fåtal år. Larry Söder lyfte även det glappet som nu finns mellan att radonbidraget tas bort samt att Boverket ska presentera sitt arbete, samt att radonbidraget är den viktigaste av de insatser som gjorts kring radon.

-Många människor trodde att de skulle få radonbidrag under detta år, dessa människors ansökningar kan inte slängas i papperskorgen bara för att det budgeteras för lite, avslutade Larry Söder interpellationen.

– Jag är glad att det finns politiker som ser värdet av radonbidraget och att Larry Söder också utkrävde svar från ministern. Dock var det inte mycket till svar. Det talas om myndigheters ansvar och om fastighetsägarnas ansvar. Men regeringen har också ett ansvar. Det är fullständig brist på information om vad som ska hända med ärenden inkomna efter 11 april. Behovet är fortsatt stort och viktigt och alla ansökningar som kommit in, och som fortsätter att komma in, under 2021 borde behandlas. Regeringen måste därför i detta läge tillskjuta mer pengar, allt annat vore oansvarigt, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

Dag Sedin fortsätter:

– Svensk radonförening instämmer i att medan utvärderingar görs borde pengar tillskjutas. Att regeringen inväntar en utredning visar hur kortsiktig tänket gällande radonhanteringen är. Att avsluta Radonbidraget så här tvärt, när det har fått så pass utbredd användning, och med de stora behov som kvarstår till sanering, är att inte bara att lägga dövörat till utan även att ha stora skygglappar på sig inför en sedan länge konstaterad hälsorisk. Vi behöver verkligen inte fler av dessa i samhället just nu, avslutar en besviken och bedrövad ordförande för Svensk radonförening Dag Sedin.


Fakta om radon:
 Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden. Bara var femte person som drabbats lever fem år efter diagnos.