Signatur förvärvar 4 fastigheter i Landskrona

Signatur Fastigheter AB (publ) har förvärvat fyra bostadsfastigheter i centrala Landskrona med en total uthyrbar yta om cirka 3 425 kvm, fördelat på 52 lägenheter. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 66 MSEK. Hyresvärdet uppgår till cirka 4,1 MSEK per år.

”Vi utökar vår Landskronaportfölj och är glada för att addera 52 lägenheter med standardhöjningsmöjligheter. Vi fortsätter med vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter mot vårt mål att uppnå ett fastighetsvärde om 2 miljarder under 2021.”, säger Dan Astrén, VD Signatur Fastigheter.
 Fastigheterna tillträds under augusti 2021 och finansieras genom banklån och egna medel.