SKB bygger nytt i Årsta

SKB har fått en markanvisning för 50 nya kooperativa hyresrätter i Årsta, intill SKBs existerande kvarter Tisaren med byggnadsår 1991-1992

Stockholms stad har tilldelat SKB en markanvisning för nya kooperativa hyresrätter i Årsta. Planen är att bygga två nya bostadshus med cirka 50 lägenheter.

Det är vid SKBs existerande kvarter Tisaren med byggnadsår 1991-1992, som Exploateringsnämnden har fattat beslut om att förtäta bebyggelsen.


– Byggstart beräknas till 2026 eller 2027 med inflyttning ungefär två år senare. Det är ett område och ett kvarter med ett mycket bra läge i stadsdelen Årsta, så det känns extra roligt med denna markanvisning, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef SKB.

Årsta är ett av flera områden i söderort som enligt Stockholms översiktsplan ska utvecklas och förtätas. Stadsutvecklingsområdena ska bland annat ge en förbättrad tillgång till handel, service, kultur och fler arbetsplatser och bidra till en mer sammanhållen och hållbar stad.

De nya bostadshusen kommer även att inkludera ett LSS-boende med 6 lägenheter. Samtidigt planeras garage under de nya fastigheterna vilka ersätter dagens utvändiga parkeringsplatser.

SKB har funnits sedan 1916 och har idag 146 fastigheter i Stockholms län. Föreningen är den största privata hyresrättsaktören i Stockholm med drygt 8 100 kooperativa hyresrätter i staden och i närliggande kranskommuner. SKB bygger även nytt i Uppsala där de första lägenheterna är inflyttningsklara i höst.