Skellefteå växer med fler bostäder

I centrala Skellefteå pågår planeringsarbetet för fullt. Kulturhuset Sara är under uppförande och i angränsande kvarter planeras för bostadsförtätningar i den stad som nu med nya arbetstillfällen är på stark tillväxt. För kvarteret Kapella är detaljplanen för HSBs projekt Guldläge nu antagen. BAU fick uppdraget att rita 87 bostadsrättslägenheter om 1-5 rum och kök, fördelade på två flerbostadshus. 

En högre byggnadsvolym i 12 våningar ligger indragen mot gården. Mot gatan är byggnaderna i en trevåningsskala som korresponderar med den traditionella kvartersstukturen i Skellefteå. Kvarteret är uppdelat i två byggnadsvolymer men länkas samman med en låg del som innehåller gemensamhetslokal för de boende. Mot busstationen i norr möter en byggnadskropp i tre våningar en indragen del som är i fem våningar och som med sin volym mildrar kontrasten till punkthuset höjd. Bostäderna på det indragna våningsplanet får stora terrasser som en extra bostadskvalitét.

Gården ligger skyddad och upplyft. Mot Repslagargränd öppnar en trappförbindelse kvarteret och släpper in kvällssolen. En portik mot norr ger en tillgänglig förbindelse till gården för gående och cyklister. På gården finns också en lekplats, sittplats med pergola och ett växthus för de boende. Upphöjda planteringsytor och häckar skiljer de privata uteplatserna från de gemensamma ytorna, spaljéer ger underlag för klätterväxter och en grön vägg mot öster. En lokal placeras strategiskt på hörnan av kvarteret med entré ut mot Södra Järnvägsgatan.

Eskil Olsson och Anton Rathsman på BAU är ansvariga för projektet. De berättar hur de har valt att hålla samman kvarteret visuellt med tydliga materialval – det robusta teglet är inte bara ett hållbart material utan också kräver mindre underhåll över tid. Teglet de föreslagit är i två kulörer, ett ljust sandfärgat och ett lite mörkare med en större spridning i kulörerna från sandfärger till bruna toner. Fönster, portar och plåtdetaljer i chokladbrunt bildar en fin kontrast till teglet. De lägre byggnadskropparna mot gatan utförs i det mörkare teglet med inslag av ljust tegel i fönsterbröstningarna, medan de indragna högre huskropparna utförs i det ljusa teglet med inslag av mönstermurning kring fönster. Delar av bottenvåningen får utdragna skift och ger ett rustikt uttryck. Eskil påpekar också att det är en fördel ur dagsljussynpunkt att ljusa fasader reflekterar ned mer dagsljus till omgivande bebyggelse och inom kvarteret. Taken är i plåt och klädda med solceller som försörjer fastigheten med el till de gemensamma utrymmena.