Solenergi-anläggning i Jönköping

I januari 2020 satte Castellum målet att bygga 100 solcellsanläggningar inom fem år. På mindre än två år har vi redan kommit halvvägs. Nu står nämligen anläggning nummer 50 klar på taket till City Gross stora matbutik i Jönköping.

”Det är en inspirerande milstolpe i vårt hållbarhetsarbete där vi ser fortsatt enorm potential för solenergi i fastighetsvärlden”, säger Max Börling, projektledare för solcellssatsningen på Castellum.

Castellum har som mål att till år 2030 bli 100 procent klimatneutrala i den egna verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och målen om ett fossilfritt Sverige. Satsningen ”100 på sol” som innebär etthundra solcellsanläggningar fram till 2025 är en viktig del i det arbetet.

Anläggningen hos City Gross i Jönköping ska producera 220 000 kilowattimmar per år, vilket ungefär motsvarar elförbrukningen i 11 svenska normalvillor.

”Vi är stolta över att denna milstolpe hamnar just hos oss”, säger Christofer Björkman, butikschef på City Gross på Batterivägen i Jönköping. ”City Gross använder enbart energi från förnybara källor, och en egen solcellsanläggning på taket känns som både ett viktigt ställningstagande och en klok investering.”

Som fastighetsägare har Castellum även investerat i ett nytt tak på den stora butiksbyggnaden, en underhållsåtgärd som säkerställer ett fullgott tätskikt under anläggningens livslängd (som beräknas till minst 30 år). Den nya anläggningen är levererad av svenska Soltech Energy Solutions som redan svarat för många av projekten inom Castellums satsning. Soltech tar även hand om optimering och styrning av anläggningen för optimal driftssäkerhet och livslängd. Byggtiden för hela anläggningen har varit endast sex veckor.

”Under flera år har vi haft förtroendet att hjälpa Castellum med solenergisatsningar. Det här projektet har högt ställda krav vad gäller laster och belastning per kvadratmeter. Därför känns det extra kul att vi kunnat skräddarsy vår insats”, säger Markus Duseus, regionansvarig på Soltech Energy Solutions.