Stabil efterfrågan på kontorslokaler i centrala Göteborg hos Wallenstam

Kontorsuthyrningarna i centrala Göteborg har ett stabilt inflöde hos Wallenstam. I närtid har kontrakt tecknats för flera mindre kontorslokaler och bland hyresgästerna finns en bredd av framgångsrika bolag inom flera olika branscher.

– Vi har ett fint, kommersiellt bestånd där majoriteten av kontorsytan är samlad på centralt belägna adresser i Göteborg. Vi märker, trots den situation vi befinner oss i med pandemin, en fortsatt stabil efterfrågan på kontorslokaler i attraktiva innerstadslägen, säger Marina Fritsche, regionchef för Göteborg och vice vd på Wallenstam.

Bland de nya lite mindre kontorsuthyrningarna i centrala lägen hos Wallenstam finns bland andra CEOS som flyttar in på 150 kvadratmeter på Vallgatan 15, Nordkapital som flyttar in på 111 kvadratmeter på Drottninggatan 22 och More Alliance som utökar sin yta med 162 kvadratmeter på Kaserntorget 6. Utöver det flyttar Quokka till 243 kvadratmeter på Kungsportsplatsen 1, Vaccina hyr tillfälligt 360 kvadratmeter på Vädursgatan 5, Elsync flyttar till 171 kvadratmeter på Södra Gubberogatan 20 och Visbook flyttar till 323 kvadratmeter på Stampgatan 14, dit även Xamera flyttar in på 213 kvadratmeter. 

Centrala lite mindre kontorsuthyrningar i närtid som sammanlagt uppgår till drygt 1 700 kvadratmeter.