Trianon säljer del av Multihuset på Limhamn

Trianon har tecknat avtal om att sälja den kommersiella delen av Multihuset, fastigheten Bryggan 2 på Limhamn till ABG Fastena. Det överenskomna fastighetsvärdet är 430 Mkr, vilket motsvarar ett pris om cirka 57 000 kr/kvm. Försäljningen är i linje med bolagets strategi att kunna avyttra färdigutvecklade fastigheter för att fokusera på nyproduktion och förvärv av bostäder.

Fastigheten Bryggan 2, som är en del av Multihuset på Limhamn, består av cirka 7 600 kvm kommersiella lokaler samt cirka 350 garageplatser. Fastigheten säljs i bolagsform och tillträde beräknas ske 30 juni.

Resterande del, Bryggan 1 i Multihuset med cirka 2 200 kvm bostäder och en lokal om 100 kvm, kvarstår i Trianons ägo.

Det överenskomna fastighetsvärdet överstiger det bokförda värdet per den 31 december 2020 med cirka 18 procent och per den 31 mars 2021 med cirka 6 procent.

”Vi är glada att genomföra en affär med ABG Fastena. Försäljningen av den kommersiella delen av Multihuset gör det möjligt för oss att fokusera på nyproduktion och förvärv av bostäder i ett högt tempo” säger Olof Andersson VD på Trianon.